Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 4 februari, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:41

Bakom kulisserna på Ålands konstmuseum

Trots att konstmuseet snart hållit stängt i ett helt år pågår det ständigt ett arbete bakom de lyckta dörrarna. Under hösten har hela samlingen inventerats och behövliga reparationer av ramar mm gjorts. Nya konstverk köps också kontinuerligt in, senast en målning av Edward Westman föreställande en vy i Ytternäs. Konstmuseet har också fått en värdefull donation av två porträtt målade av Karl Emanuel Jansson. En ny konstnämnd har tillsatts och den ska nu utarbeta riktlinjer för tillämpningen av enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader. Hör konstintendent Susanne Procopé-Ilmonen och konstnämndens ordförande Tanja Reuter Lindén i dagens program! Redaktör är Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »