Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 november, 2018 - 11:40Uppdaterad: torsdag, 8 november, 2018 - 11:40
  • Konstintendent Susanne Procopé Ilmonen, ordf för Stiftelsen Ålands Vänner Ulrica Lindström, vik konstintendent Heidi Berthén och konstnämndens ordförande Gunilla G Nordlund
  • Catrine Henriksson har vernissage på Lemlands bibliotek ikväll

Axplock på konstmuseet, debutant på Lemlands bibliotek

Ålands konstmuseum visar nu ett AXPLOCK av de nyförvärv man gjort det senaste decenniet, både genom inköp och via donationer och depositioner. På Lemlands bibliotek ställer Catrine Henriksson ut akvareller.

Med en budget om 20.000 euro per år har Ålands konstmuseum möjlighet att kontinuerligt bygga ut sin konstsamling, enligt de kriterier som konstnämnden har fastställt. Konsten som köps in ska vara av åländska konstnärer eller personer med tydlig koppling till Åland och  samlingen som helhet ska återspegla olika epoker och också vara representativ för olika uttrycksformer, därtill beakta jämställdhetsaspekter. Kriterierna tillämpas också för donationer - konstmuseet tar alltså inte emot vad som helst utan det ska platsa i helheten. Att ta emot konstverk är också ett ansvar och ett åtagande att ta hand om dem förklarar konstnämndens ordförande Gunilla G Nordlund. Catrine Henriksson är ett nytt namn på den åländska konstscenen. Hon lockades med på en akvarellkurs av sitt barnbarn och uppmanades av kursledaren Henrika Lax skicka in ett av förstlingsverken till gallringen för Önningebymuseets sommarsalong - och blev antagen! Nu visar hon akvareller på Lemlands bibliotek.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »