• Heidi Berthen, Ålands Konstmuseum. Foto: Felix Quarnström
Heidi Berthen talar om Konsttestarna
Publicerad: onsdag, 19 april, 2017 - 13:54, uppdaterad: onsdag, 19 april, 2017 - 13:54

Åttondeklassister ska bli Finlands flesta konstkritiker

Det nya projektet Konsttestarna, backat av Svenska Kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto och koordinerat av Förbundet för barnkulturcenter i Finland, ska låta tre kullar åttondeklassister besöka utställningar och andra kulturevenemang, både i sina hemorter och i Helsingfors, och sedan recensera dem. Detta är tänkt som ett steg för att väcka ett konst- och kulturintresse bland tonåringar, och samtidigt få nya, färska perspektiv på både moderna och klassiska verk. 99 procent av de finska högstadierna har anmält sig till projektet, som kommer att ges på båda språk, och under den tvåårsperiod som det planeras pågå kommer kring 180 000 ungdomar delta.

Också de åländska högstadierna har anmält sig, och kommer förutom ett besök till Helsingfors också få besöka Ålands Konstmuseum. De olika skolorna får själva välja vilket fokus de vill ha, och just på Konstmuseet vill man visa upp processen bakom att sätta upp en utställning, säger Heidi Berthen, vikarierande konstintendent och ansvarig för museet och samlingarna.
- Just åttondeklassister kan vara svåra, för de bestämmer sig ganska fort för om de är intresserade av något eller inte, och om de inte är det kan det vara väldigt svårt att ändra på det. Men projektet kommer att ha lyckats om man kan se ett ljus gå upp för någon, och i bästa fall kanske någon av dem i framtiden vill jobba med kultur och museer, säger Berthen.