Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 24 november, 2017 - 11:40Uppdaterad: fredag, 24 november, 2017 - 11:40

Åländska fartyg i tysk krigstjänst

Transportflotte Speer kallades en gigantisk organisation av egna och inhyrda fartyg som skeppade byggnadsmaterial till mängder med tyska befästningsarbeten, vägbyggen liksom järnvägsdragningar i Norge under den tyska ockupationen i början av 1940-talet. Också ett trettiotal åländska fartyg, huvudsakligen äldre småtonnage deltog.

Forskaren Lars Westerlund har grävt i såväl norska som finländska arkiv efter uppgifter om den här sjötransportkedjan längs Norges kuster 1940-45 och har då hittat ett hundratal finländska fartyg som medverkade, och av dessa kom ett trettiotal från Åland. Gustaf Erikson var väl representerad med tio fartyg men  därtill flera mindre redare. Under kriget var sjöfarten strikt reglerad av myndigheterna så att gå längs norska kusten för tyskarna var en välkommen inkomstmöjlighet - bra betald med goda villkor för såväl redare som besättning. När Tysklands och Finlands vägar skildes i september 1944 förändrades allting drastiskt och hälften av de kvarvarande finländska/åländska sjömännen flydde till fots över fjällkedjan till Sverige, den andra hälften internerades i tyska fångläger, där många också dog. Om detta berättade Lars Westerlund inför ett fullsatt auditorium på sjöfartsmuseet i onsdags.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »