Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 21 februari, 2019 - 11:40Uppdaterad: torsdag, 21 februari, 2019 - 11:40
  • Kenneth Gustavsson, Marcus Lindholm och Staffan Beijar är krafterna bakom utgivningen av Åländsk Odling

Åländsk Odling i nytt nummer

Efter en gles utgivning under några år är publikationen Åländsk Odling som ges ut av kulturarvsenheten vid landskapsregeringen nu åter på banan. I ett färsk nummer publiceras artiklar skrivna av deltagarna i seminariet Bottnisk nontakt som hölls för att år sedan i Mariehamn.

Den nya utgåvan är således tematiserad kring maritima verksamheter och kulturmiljöer runt Bottniska viken och norra Östersjön, inklusive Åland. det första seminariet under rubriken Bottnisk kontakt hölls redan 1992 och har sedan dess alternerat mnellan Finland och Sverige och efter Sovjetunionens fall också Baltikum. Spännvidden i artiklarna är stor - här finns texter som behandlar samisk sjöfart i älvar och sjöar i norr, baltiska flyktbåtar som strandat längs Bottenvikens kust, fiskuppköparnas nät verk i Östersjön men också kulturella influenser på Åland under stenåldern. Även om texterna är vetenskapligt skrivna är språket sådant att de är tillgängliga för en bred allmänhet säger etnologen Staffan Beijar som har textredigerat boken. Rita Jokiranta har gjort layouten. Avsikten nu är att Åländsk Odling ska utkomma med ett nummer per år och vara ett forum där t ex ålänningar som studerar historia, arkeologi mm kan publicera sig vid sidan av kulturarvsenhetens egen personal. Man öppnar också för bygdeforskares texter säger Staffan Beijar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »