Publicerad: onsdag, 20 februari, 2019 - 11:40Uppdaterad: onsdag, 20 februari, 2019 - 11:40
  • Filmkommissionär Titte Törnroth

Åland syns i stora filmvärlden

Nu är Åland med i det samnordiska filmnätverket Nordic locations. Därmed ökar Ålands synlighet både vid de stora filmfestivalerna och på nätet berättar filmkommissionär Titte Törnroth, nyligen hemkommen från filmfestivalen i Berlin.

Mitt uppdrag handlar om näringspolitik, inte om kultur säger Titte Törnroth utan omsvep. Under vistelsen i Berlin såg hon inga spännande nya filmer, hon knöt istället kontakter med filmnätverk framför allt inom ramen för de nordiska länderna men också med en filmfestival för nordisk film i New York. De är bl a intresserade av Per-Ove Högnäs filmer berättar Titte. Hennes uppgift är att locka filmproduktioner till Åland men innan de kan ansöka om finansieringsunderstöd här måste de ha 65% av sin finansiering klar. Det fungerar också som en sorts kvalitetsgaranti,för  det är det svåraste i det här jobbet: att bedöma om en planerad filmproduktion blir bra och bra marknadsföring för Åland. Ett bra manus är i sig ingen garanti för att det blir en bra film! Språkfrågan har under hösten diskuterats i filmnämnden som ger de finländska produktionsboilag som arbetar på svenska en guldstjärna, men några krav på svenska som filmspråk ställs inte.