Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 20 februari, 2019 - 11:40Uppdaterad: onsdag, 20 februari, 2019 - 11:40

Åland syns i stora filmvärlden

Nu är Åland med i det samnordiska filmnätverket Nordic locations. Därmed ökar Ålands synlighet både vid de stora filmfestivalerna och på nätet berättar filmkommissionär Titte Törnroth, nyligen hemkommen från filmfestivalen i Berlin.

Mitt uppdrag handlar om näringspolitik, inte om kultur säger Titte Törnroth utan omsvep. Under vistelsen i Berlin såg hon inga spännande nya filmer, hon knöt istället kontakter med filmnätverk framför allt inom ramen för de nordiska länderna men också med en filmfestival för nordisk film i New York. De är bl a intresserade av Per-Ove Högnäs filmer berättar Titte. Hennes uppgift är att locka filmproduktioner till Åland men innan de kan ansöka om finansieringsunderstöd här måste de ha 65% av sin finansiering klar. Det fungerar också som en sorts kvalitetsgaranti,för  det är det svåraste i det här jobbet: att bedöma om en planerad filmproduktion blir bra och bra marknadsföring för Åland. Ett bra manus är i sig ingen garanti för att det blir en bra film! Språkfrågan har under hösten diskuterats i filmnämnden som ger de finländska produktionsboilag som arbetar på svenska en guldstjärna, men några krav på svenska som filmspråk ställs inte.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »