Publicerad: tisdag, 2 april, 2019 - 09:22
  • Residenset. Foto: Caisa Malmsten, Stiftelsen Grez sur Loing.

Nytt stipendiatsamarbete planeras

Ålands kulturdelegation planerar att inleda ett samarbete med Stiftelsen Grez-sur Loing i Frankrike som hyr ut konstnärsresidens och ateljéer, under förutsättning att medel för detta beviljas i landskapets budget för 2020.

Tanken är att hyra en lägenhet och en stor konstnärsateljé för två månader som åländska konstnärer kan ansöka om att få disponera. Förutom själva bostaden skulle stipendiet där också omfatta ett resebidrag samt ett vistelsestipendium om 3.400 euro.

Samarbetet med den franska stiftelsen är en del i firandet av självstyrelsens 100 års jubileum 2021-2022. Det här har kulturdelegationen beslutat på sitt senaste sammanträde.