Publicerad: tisdag, 11 december, 2018 - 05:55
  • Mosse Wallén, Anna Eklund, Matilda Nordberg, Lise-Lott Ehrnsten och Katarina Gäddnäs i arrangerande föreningen Kulturfestival på Åland. Foto: Eva Nyberg.

Litteraturdagarna ett ekonomiskt vågspel

Litteraturdagarna är ett ekonomiskt vågspel för Föreningen Kulturfestival på Åland som i mars nästa år arrangerar dagarna i samarbete med bland annat stadens kulturförvaltning, Mariehamns församling, Emmaus och Ålands litteraturförening.

Flera författare är redan bokade men programmet är inte helt klart. Enligt Katarina Gäddnäs, ordförande för Föreningen Kulturfestival på Åland, har det blivit svårare att rekrytera kända författare till Mariehamns litteraturdagar dels för att konkurrensen är hård från motsvarande större evenemang och dels för att författarnas arvoden har stigit.

- Vi vet inget om det ekonomiska utfallet i det skede när deltagarna ska bokas, beskeden om stöd kommer sent, säger Katarina Gäddnäs. Enligt henne är budgeten för litteraturdagarna ungefär 70.000 euro medan biljettintäkterna ger 5-10.000 euro.

Mer om litteraturdagarna i Kulturen klockan 11:40 och 17:00.