Publicerad: onsdag, 19 december, 2018 - 09:46
  • Projektet Kreativa barn i Geta skola. Foto: Eva Nyberg

Kulturdelegationens planer för 2019

Sally Salminen priset och landskapets kulturpris ska framöver heta Ålands kulturdelegations kulturpris och summan höjs från 4000 till 5000 euro.

Det framgår av kulturdelegationbens handlingsplan för 2019. Pilotprojektet Kreativa barn ska fortsätta under ledning av projektledaren Lina Antman och man vill utöka antalet testskolor med en stadsskola och en i skärgården. Inför valet hösten 2019 vill kulturdelegationen ordna ett kulturpolitiskt seminarium med fokus på integration och inför självstyrelsejubileet 2021-22 planeras en skrivartävling i kulturdelegationens regi. Dessutom ska riktlinjerna för understöd och stipendier revideras.