Publicerad: onsdag, 22 maj, 2019 - 13:46
  • Conny Andersson, arkivfoto: Nina Smeds

Conny Andersson är årets kulturpristagare

Conny Andersson får Ålands kulturdelegations kulturpris 2019.

Prissumman är 5000 euro och tilldelas Andersson med följande motivering:

"Ålands kulturdelegation vill lyfta fram Conny Anderssons insatser

som frilansande etnolog inom folklivsforskning. Han arbete har

resulterat i många beskrivningar om ett svunnet Åland, skildringar som dokumenterar minnen och kunskap som snart kan gå förlorad."

Andersson är en flitigt engagerad föredragshållare och sprider därför kunskapen om den åländska historien.

Kulturpriset delas ut på självstyrelsedagen den 9 juni.