Publicerad: torsdag, 9 november, 2017 - 11:52Uppdaterad: torsdag, 9 november, 2017 - 12:04
  • Mirjam Öberg har skrivit en del texter och Isabella Grüssner-Sarling är regissör för föreställningen. Foto: Eva Nyberg

Bidrag för "Karelen"-föreställning

”Karelen, Karelen!” Kören Flera Rösters konsertberättelse, som hade premiär på Alandica i september, stöds med totalt 10.000 euro av landskapsregeringen för ytterligare en föreställning.

Kansliminister Nina Fellman, socialdemokrat, har beslutat om stöd för en föreställning med anledning av Finlands 100-årsjubileum den 6 december. Landskapsregeringen betalar för hyreskostnader, ljud- och ljustekniker, mikrofoner samt pianostämning och för 120 platser som reserveras för inbjudningar till bland andra krigsveteranerna.