Julkalendern 2018

Sänds kl. 07.15 och 17.15 varje dag fram till julafton 24e december.

Ålands Radios julkalender 2018 - Supertomtenisse på uppdrag är en ny saga, specialskriven för Ålands Radio. Författare är Gunilla Jansson och det är också hon som läser berättelsen och har ritat omslaget till kalendern. Julkalendern 2018 har blivit verklighet tack vare ett samarbete med elever och lärare i årskurs 1 och 2  vid Geta skola.

Lucka 24

Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 24
Julkalendern 2018
Öppning av den sista luckan i Ålands Radios julkalender 2018! Vi ser en teckning ritad av Zane som går i Geta skola årskurs 1-2. Teckningen...

Lucka 23

Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 23
Julkalendern 2018
Lucköppning lucka 23 i Ålands Radios julkalender 2018. Vi ser en teckning gjord av Gabriel som går i Geta skola årskurs 1-2. Teckningen föreställer...

Lucka 22

Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 22
Julkalendern 2018
Lucköppning lucka 22 i Ålands Radios julkalender 2018. Vi ser en teckning gjord av Holly som går i Geta skola årskurs 1-2. Teckningen föreställer...

Lucka 21

Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 21
Julkalendern 2018
Lucköppning lucka 21 i Ålands Radios julkalender 2018. Vi ser en teckning gjord av Agnes som går i Geta skola årskurs 1-2. Teckningen föreställer...

Lucka 20

Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 20
Julkalendern 2018
Lucköppning lucka 20 i Ålands Radios julkalender 2018 - Supertomtenissen på uppdrag. Vi ser en teckning gjord av Leo som går i klass 1-2 i Geta skola...

Lucka 19

Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 19
Julkalendern 2018
Öppning av lucka 19 i Ålands Radios julkalender 2018 - Supertomtenissen på uppdrag. I luckorna i årets kalender finns teckningar gjorda av barnen i...

Lucka 18

Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 18
Julkalendern 2018
Lucköppning lucka 18 i Ålands Radios julkalender 2018 - Supertomtenissen på uppdrag, skriven och inläst av Gunilla Jansson. Vi ser en teckning av...

Lucka 17

Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 17
Julkalendern 2018
Lucköppning lucka 17 i Ålands Radios julkalender 2018! I luckan ser vi en teckning ritad av Agnes som går i Geta skola klass 1-2. Teckningen...

Sidor