Publicerad: måndag, 24 februari, 2020 - 10:50Uppdaterad: måndag, 24 februari, 2020 - 10:50
  • Tony Cederberg

Vilka är konsekvenserna av det höga vattenståndet?

I fyra månader har vattenståndet i Östersjön legat på långt över det normala. Men vad är normalt idag?

Vanligen brukar lågtrycken i november och december trycka upp vattennivåerna i Östersjön. Det som är anmärkningsvärt denna gång är att inte vattenståndet gått ner till noll en enda gång sedan november, utan pendlat mellan plus 25 och plus 80 centimeter. Då är frågan, vilka blir konsekvenser då havsvattnet står onormalt högt under en onormalt lång peroid! Dessutom har vi haft två rejäla sydliga vinterstormar under den här perioden. Tony Cederberg är amanuens vid Husö biologiska station och Kjell Brändström träffade honom på plats för att ta reda på mer.