Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 22 januari, 2021 - 13:39Uppdaterad: fredag, 22 januari, 2021 - 14:10

Västergårds byggnadsminnesförklaras

Kulturhistoriska värden och för Åland en betydelsefull historia. Så är motiveringen då Landskapsregeringen valt att byggnadsminnesförklara de äldre mangårdsbyggnaderna på Västergård i Vargata Vårdö.

Byggnaderna ägs idag av Fibban Lundqvist, Fibban är också den som har initierat det hela och Gomorron åkte ut till Västergårds för att hälsa på Fibban och överantikvarie Jonas Karlsson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »