Publicerad: tisdag, 7 november, 2017 - 10:21
  • Susann Rabb och Tina Danielsson. Foto: Kjell Brändström

Ta hand om bonden-projektet stöder lantbrukare

Genom Ta hand om bonden-projektet får lantbruksföretagare som är i kris hjälp, men avsikten med projektet är också förebyggande arbete för jordbrukarnas välmående på längre sikt.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt fick i år en miljon euro av Finlands regering för att stödja lantbruksföretagare så att de orkar i arbetet. Pengarna kanaliseras via Ta hand om bonden - projektet.

Susann Rabb från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt säger att utbrändhet är vanligt bland lantbrukare i hela svenskfinland och även hos den åländska bonden.

- Att bo på en ö har sina utmaningar med transporter och annat, säger Susann Rabb.

- Avbyteriet är i ett sämre läge här på Åland än på fasta Finland vilket är ett stressmoment i sig, säger Tina Danielsson från Ålands Hushållningssällskap.