Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 22 mars, 2021 - 13:13

Svinö café dokumenteras innan rivning

I Mariehamn har man i några år flitigt diskuterat vilka byggnader som ska bevaras och vilka som kan rivas allt eftersom de nya centrumplanerna ritas upp.

Men också utanför Mariehamn finns många byggnader som har ett kulturhistoriskt värde, även om det kanske inte alltid är uppenbart varför de har det.
Gomorron träffar Pia Sjöberg, bebyggelseantikvarie vid Kulturbyrån, nere vid Svinö café, en förfallen sjuttiotalsbyggnad som efter sommaren inte kommer att finnas kvar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »