Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 19 september, 2023 - 10:55Uppdaterad: tisdag, 19 september, 2023 - 15:46
  • Julia Fagerlund, Janina Björni, Louise Dahl, Mikaela Johansson och Annika “Loppan” Humell. Foto Josefina Jansson

Stödgrupperna utökas för barn som har erfarenheter av vuxna som missbrukar eller mår psykiskt dåligt

Från och med den här hösten utökas de så kallade Ninni-grupperna vid Rädda Barnen på Åland.  
 

Nästa vecka startas kamratstödsgrupper för åldersgrupperna 10-13 år och 13-17 år och en ny månatlig stödgrupp för de från 13 år och uppåt och som redan tidigare deltagit i en kamratsstödsgrupp, börjar i september. 

Verksamheten finansieras numera med hjälp av bidrag från stiftelsen Brita Maria Renlund och leds alltså av Rädda Barnen från tredje sektorn. Janina Björni jobbar med det här på Rädda Barnen och hon berättar om hur vardagen kan se ut för de här barnen som har erfarenhet av att någon vuxen där hemma dricker för mycket, tar droger eller mår psykiskt dåligt. 

Med i inslaget hörde vi också Julia Fagerlund, familjehandledare vid tidigt stöd på KST, Louise Dahl som är ungdomsledare på Mariehamns stad, Mikaela Johansson som är barn och ungdomskoordinator på Folkhälsan på Åland och Annika “Loppan” Humell från Fältarna och KST. Ninni-grupperna startar nästa vecka, alltså vecka 39 och man anmäler sig eller sitt barn till Rädda Barnen på Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »