Publicerad: torsdag, 12 mars, 2020 - 13:15Uppdaterad: torsdag, 12 mars, 2020 - 13:17
  • Jonna Kevin vill slå med lie i Tullarns äng, foto ÅRTV

Slåttertalka i Tullarns äng

Ålands Natur och Miljö hoppas på samma avtal i Tullarns äng, som i parken Tusenskönan.

Initiativtagaren Jonna Kevin hoppas att allmänheten och i synnerhet Ålands natur och miljös medlemmar vill vara med i olika talkoarbeten för att främja mångfalden i Tullarns äng.