Publicerad: tisdag, 23 september, 2014 - 10:55Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 11:10

Samverkan för Östersjöns bästa

Det krävs samarbete för att Östersjöns hälsa ska kunna förbättras. Och för att stimulera till fler samarbetsprojekt har Östersjöfonden bjudit in ett 30-tal aktörer från Åland, Sverige och Finland till ett två dagar långt möte i Mariehamn. Tanken är att deltagarna ska lära av varandra och hitta nya samarbetsformer kring Östersjöns miljö. Det säger Östersjöfondens VD Lotta Nummelin.