Publicerad: fredag, 20 mars, 2020 - 11:37

Så påverkas församlingarna

Biskoparna i Finland har gått ut med ett gemensamt meddelande om hur församlingarna ska sköta sin verksamhet.

Jon Lindeman, kyrkoherde i Finström-Geta församling, berätta hur det här beslutet påverkar verksamheten i deras församling.

Vi ska påminna om att den här intervjun gjordes innan först riksregeringen och sedan biskoparna i Finland förtydligade att dop och begravningar är undantagna från max 10-personersregeln. Nära anhöriga får delta men antalet personer ska hållas nere.