Publicerad: onsdag, 20 juni, 2018 - 12:36Uppdaterad: onsdag, 20 juni, 2018 - 12:40

Rollspel ska få unga att intressera sig för Östersjön

Emma Vävare är projektledare för projektet Havets Hjältar som genom att använda ett roligt rollspel ska få upp intresset för Östersjön bland barn och unga.

Ålands Landskapsregerings sommarprojekt Havets Hjältar ska uppmuntra barn och unga att intressera sig för Östersjön. Detta genom att man använder sig av ett rollspel som bygger på brädspelet Dungeons and Dragons. Projektledare för projektet är högskolepraktikant Emma Vävare.

- Målet med projektet är att genom roliga spel och aktiviteter uppmunta barn och unga att bli Östersjöambassadörer, säger projektledare Emma Vävare.

Havets Hjältar riktar sig till barn och unga mellan 7-16 år och man hoppas på att så många som möjligt ska vara intresserade av att delta.