Publicerad: tisdag, 30 september, 2014 - 09:55Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:59

Riktlinjer för sociala medier

Vörå kommun ska ta fram riktlinjer för hur kommunens anställda och förtroendevalda ska bete sig på Facebook och andra sociala medier. Ett problem som lyfts fram är att det kan vara svårt att veta om till exempel en förtroendevald skriver något på Facebook i egenskap av politiker eller som privatperson. - Mariehamns stad har inga regler för hur de anställda eller förtroendevalda ska agera på Facebook, men det som skrivs på stadens Facebook har alltid Mariehamns stad som avsändare. Det säger Terese Flöjt som är verksamhetsutvecklare för information och näringslivskontakter.