Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 mars, 2021 - 10:42
  • Braille. Bild från Wikimedia Commons av Lrcg2012, CC BY-SA 3.0

Punktskriftskurs på distans

Förbundet Finlands Svenska Synskadade arrangerar en distanskurs i punktskrift för seende personer på Åland nu i mars.

Punktskriftsansvariga Tessa Bamberg som får berättar hur den här kursen kom till, vilka som är intresserade av kursen samt att man läser blindskriften mer än att känna den som seende.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »