Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 september, 2021 - 10:41Uppdaterad: fredag, 17 september, 2021 - 16:34

Reportage från 2019 om restaureringen av fiskefyrar-projektet

Projektet Fiskefyrar på Åland nu avslutat

För drygt två och ett halvt år sedan fick Ålands Fiskare Leaderpengar för att tillsammans med Ålands Sjöräddningssällskap och Landskapsregeringen restaurera och återställa fiskefyrarna i Ålands skärgård.

Projektet är nu slutfört och har dokumenterats av Lars Gottberg i publikationen Fiskefyrar i Ålands skärgård.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »