• Carola Eklund är utbildningsplanerare på Utbildningsbyrån
Carola Eklund berättar om PROGIS för Kjell Brändström
Publicerad: tisdag, 28 maj, 2019 - 11:30, uppdaterad: tisdag, 28 maj, 2019 - 11:31

Programmeringsprojekt för lärare i grundskolan

Till hösten startar Utbildningsbyrån ett projekt där lärare i grundskolan ska vara med och utveckla en modell för hur programmering och datalogiskt tänkande ska kunna införas i en nya revideringen av läroplanen. Handledare för projektet är Linda Manilla som jobbat i både Finland och Sverige med utvecklandet av läroplaner.

Det har länge varit prat om att programmering och datalogiskt tänkande behöver införas i läroplanen för grundskolan och det verkar nu vara på gång inför nästa revidering.
Men det stora problemet har varit att många lärare inte har kunskaper inom ämnet och inte heller har tid eller möjlighet att tillförskaffa sig detta.

Nu satsar landskapsregeringen på ett fortbildningsprojekt i just programmering och datalogiskt tänkande för lärare inför nästa läsår. De åländska lärarna har fram till sista maj på sig att anmäla sig till projektet.
Carola Eklund som är utbildningsplanerare på utbildningsbyrån gästade Gomorronprogrammet för att berätta mer om projektet PROGIS.