Publicerad: tisdag, 19 augusti, 2014 - 09:30Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 11:22

Personligt ombud firar ett år

Funktionshindrade som har frågor om till exempel utkomststöd, omskolning och pension kan få hjälp av Ålands handikappförbunds personliga ombud Harriet Storsved. Verksamheten är ett treårigt projekt och riktar sig till människor med någon form av funktionsnedsättning. Harriet Storsved har jobbat ett år som personligt ombud med ett 60-tal klienter.