• Anders Nyberg (Förbundet Finlands Svenska Synskadade), Tessa Bamberg (punktskriftansvarig inom förbundet), Börje Troberg och Bern Löfman (från Ålands Synskadade r.f.), och Monica Andersson (Förbundet Finlands Svenska Synskadade). Foto: Ann-Christine Karlsson
Lyssna här på Ann-Christine Karlssons intervjuer på Ankaret
Publicerad: måndag, 2 september, 2019 - 12:20, uppdaterad: måndag, 2 september, 2019 - 12:32

Nya kurser i punktskrift

Föreningen Ålands synskadades lokal Ankaret har haft besök idag av punktskriftsarbetsgruppen från de svensktalande delarna av Finland.

Punktskriftsarbetsgruppen är på Åland, bland annat för att berätta om nya kurser i punktskrift som passar både för seende och synskadade.