Publicerad: torsdag, 21 juni, 2018 - 11:08
  • Sophia Olander och Pamela Sjödahl

Ny arbetsplan för stadens dagisar

Barnet i centrum är ledordet för den nya arbetsplanen för barnomsorgen som tagits fram i Mariehamns stad.

Barnomsorgen i Mariehamn har fått en reviderad arbetsplan. Under våren har en grupp pedagoger gjort om arbetsplanen för stadens daghem och gruppfamiljedaghem. Barnträdgårdslärare Sophia Olander från daghemmet Blåbäret och stadens barnomsorgschef Pamela Sjödahl gästade studion för att berätta mer.

- Vi har lyft pedagogens roll och flyttat barnet i centrum i den nya planen, säger Sophia Olander.

Den nya planen kommer att gälla från och med den 1 augusti i år.