Publicerad: fredag, 14 september, 2018 - 10:39Uppdaterad: fredag, 14 september, 2018 - 13:29
  • Christel Kautiala, Anne Eriksson och Catharina Smiderstedt Foto: Kjell Brändström

Nordiskt trafiksäkerhetsforum på Åland

Nordiskt Vägforums utskott för Trafiksäkerhet och transporter har denna vecka arrangerat ett nordiskt trafiksäkerhetsforum på Alandica i Mariehamn.

Nordiskt Vägforums utskott för Trafiksäkerhet och transporter har också hållit årsmöte under dagarna de varit på Åland.

Anne Eriksson, sekreterare för utskottet, trafiksäkerhetskonsulent Christel Kautiala och den åländska trafiksäkerhetskonsulenten Catharina Smiderstedt träffade Ålands Radios Kjell Brändström på Alandica och berättade mer om trafiksäkerhetsforumet.