Publicerad: måndag, 19 augusti, 2019 - 12:57
  • Jacob Mangwana Haagendal, Lina Nordqvist, Simon Holmström.

Musikfestivalen hållbART hålls på lördag

Den 24-26 augusti äger ReGeneration 2030 Summit rum i Mariehamn.

Det är ett möte för unga i Norden och Östersjöregionen med syftet att skapa en kraftfull rörelse för hållbarhet. Genom musikfestivalen hållbART kombineras hållbarhet med konst, kultur och musik, för att skapa en mötesplats mellan olika länder, generationer och andra gränser.