Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 mars, 2024 - 12:51Uppdaterad: onsdag, 27 mars, 2024 - 14:09
  • Cecilia Huhtala FOTO Felix Lindvik

Maskrosbarnet Cecilia Huhtala föreläste på Åland

Cecilia besökte Åland för att dela med sig av sina erfarenheter och historia.

20 åriga Cecilia Huhtala från Österbotten är ett så kallat maskrosbarn, en benämning som används bland barn och ungdomar som har eller haft någon vuxen därhemma som missbrukar eller mår psykiskt dåligt.

Har du erfarenhet av att en förälder eller annan nära vuxen missbrukar eller mår psykiskt dåligt? Då finns Rädda Barnens Ninniverksamheten till för dig.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »