• Martha Hannus, foto Josefina Jansson
Martha vill engagera personalen på Emmaus i supervalåret
Publicerad: onsdag, 3 april, 2019 - 11:49

Martha Hannus vill öka valdeltagandet bland personalen på Emmaus

Inför supervalåret med val till riksdagen den 14 april, Europaparlamentet den 26 maj samt till kommun och lagting i oktober vill nu Emmaus försöka engagera sina anställda till att gå och rösta. - Valdeltagandet är ett av många mått på tillit till samhället, och att rösta i allmänna val är ett sätt att engagera sig i demokratiskt deltagande, menar Martha Hannus som är hållbarhetsstrateg och personalansvarig Emmaus Åland.