Publicerad: onsdag, 29 oktober, 2014 - 10:18Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:47

Mårten Andersson om församlingsvalet

Den 9 november är det val till kyrkofullmäktige i Ålands tio församlingar. Det är få som ställer upp som kandidater och i fem av församlingarna finns det bara så många kandidater som krävs för att besätta kyrkofullmäktige. Kontraktsprost Mårten Andersson tycker att det är ett problem att det dels finns få kandidater och att valdeltagandet brukar vara lågt, men att det också kan förklaras av att få vet vad församlingsfullmäktige egentligen gör. Mårten Andersson berättar om arbetet med att försöka få folk att ställa upp: