Publicerad: måndag, 29 juni, 2020 - 11:26Uppdaterad: tisdag, 30 juni, 2020 - 10:20

Lyckat samarbete mellan barnkonventionspiloterna och Lemland

Rädda barnens barnkonventionspiloter är ett återkommande projekt som sysselsätter några ungdomar i åldern 14-17 år varje sommar.

Den här sommaren har sex unga påverkare hjälpt Lemlands kommun att se över hur väl man följer FN:s barnkonvention. Barnkonventionspiloten Samuel Dreyer tillsammans med Jonna Varsa, ansvarig för barnkonventionspiloterna vid Rädda barnen, berättar i Gomorron att det har varit ett lyckat samarbete.