Publicerad: tisdag, 17 mars, 2020 - 13:48Uppdaterad: tisdag, 17 mars, 2020 - 19:12

Livsmedelsförsörjningen är god på Åland

Igår hade beredskapsgruppen som nu ska se till att trygga livsmedelsförsörjningen på Åland en första träff, berättar Sölve Högman, chef på landskapets jordbruksbyrå,

Gruppen består av medlemmar från samtliga stora aktörer inom livsmedelsbranschen på Åland. I det första mötet blev det att stämma av hur läget ser ut för tillfället och vilket scenario vi kan förväntas stå inför framöver,avslutar Sölve.