Publicerad: måndag, 29 juni, 2020 - 11:32

Lemlands kommun om samarbetet med barnkonventionspiloterna

Lemlands kommun har samarbetet med Rädda barnens barnkonventionspiloter under sommaren.

Kommundirektör Julia Lindfors berättar hur samarbetet gått till och hur kommunen ska ta fasta på informationen.