Publicerad: måndag, 22 januari, 2018 - 11:31
  • Lena Brenner Foto: Nina Smeds
  • Lena Brenner, Alexandra de Haas (Leader) och Jeanette Gunnars(Ålands Marthadustrikt) Foto: Nina Smeds
  • Lena Brenner Foto: Nina Smeds

Landsbygdcentrum flyttar

Alla organisationer som ingår under paraplyet Ålands Landsbygdscentrum flyttar till Naturbruksskolan.

-Det är sex organisationer som flyttar. Plus de två som redan flyttat, vi blir åtta totalt berättar Lena Brenner, landsbygdsutvecklare.

Bland de som flyttar är Ålands hushållningssällskap, Lantbrukarföretagarnas pensionsanstalt, Ålands skogsvårdsförening, Ålands 4H distrikt, Skördefestens vänner, Ålands producentförbund, Ålands Marthadistrikt och Lokalkraft Leader Åland.