Publicerad: tisdag, 28 oktober, 2014 - 10:35Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:48

Kyrkovalet

Söndagen den 9 november är det kyrkoval då församlingsmedlemmarna väljer fullmäktige för den kommande 4-årsperioden. Men kyrkovalet är nog det mest anonyma av alla val där de så kallade soffliggarna är i stor majoritet. I Mellan himmel och jord handlar det just om kyrkovalet. Vi träffar en veteran i kyrkofullmäktigesammanhang nämligen Christian Beijar som suttit hela 28 år i kyrkofullmäktige i Mariehamns församling, de senaste åren som ordförande i fullmäktige. Nu kandiderar han än en gång. Dessutom hör vi vad förstagångskandidaten Ove Andersson har för tankar kring detta val och varför han vill vara med.
Men alla församlingar har inte regelrätta val, i en del mindre församlingar utses fullmäktige via så kallat sämjoval. Så har skett i bland annat Ålands Södra Skärgårdsförsamling som omfattar kapellförsamlingarna i Föglö, Kökar och Sottunga och vi har ringt upp avgående kyrkofullmäktige ordförande Kerstin Gäddnäs för att prata om just sämjoval och hur den geografiskt splittrade församlingen fungerar.
Redaktör för Mellan himmel och jord är Ann-Christine Karlsson.