Publicerad: tisdag, 11 juni, 2019 - 11:27Uppdaterad: tisdag, 11 juni, 2019 - 11:29
  • Mette Strauss och Camilla Nyholm, foto Rasmus Lindqvist.

KRAN startar erfarenhetsexpertutbildning på Åland

I september startar en ny erfarenhetsexpertsutbildning i Mariehamn för personer som berörs av missbruk. Verksamhetsledare på KRAN Mette Strauss och erfarenhetsexpert Camilla Nyholm besökte Ålands Radios studio på Alandica Debatt.

Det är organsiationen KRAN, som verkar som ett resurscentrum inom missbrukarvården och det drogförebyggande arbetet i Svenskfinland, som arrangerar utbildningen tillsammans med Mariehamns församling.

-Nyckeln till att få en person ur ett missbruk är att när personen söker vård ska han eller hon kunna erbjudas det direkt utan väntetider i hela landet, säger både Mette Strauss och Camilla Nyholm.