Publicerad: tisdag, 19 augusti, 2014 - 10:00Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 11:22

Kompassen visar vägen för nyinflyttade

Kompassen är till för alla utomnordiska invånare som flyttar till Åland. Siv Ekström är den enda anställda och hon har sedan i mars funnits på plats för att svara på frågor.

- Det är mycket att hålla reda på som nyinflyttad. Jag brukar ofta hänvisa folk vidare till polisen, magistratet och ams, säger Siv Ekström.