Publicerad: tisdag, 2 juli, 2019 - 12:21
  • Sylvia Sundström jobbar med att uppgradera Kökar museum. Foto: Privat

Kökar museum uppgraderas

Kökar Hembygdsmuseum jobbar vidare med att uppgradera Kökar museum med hjälp av Leader-finansiering

Sylvia Sundström ansökte i januari å Kökar Hembygdsmuseums vägnar om Leader-finansiering via Landskapsregeringen för en uppgradering av Kökar museum. Nu har ansökan godkänts, och vi ringde Sylvia för att höra mer om hurdan uppgradering det är som ska göras.