Publicerad: onsdag, 20 augusti, 2014 - 10:57Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 11:21

Kjell Ekström om strandtillgänglighet.

Turisternas strandtillgänlighet debatteras flitigt just nu på Facebook. Det är Kjell Ekströmsom som initierat debatten och hans åsikt är att det är väldigt svårt för sommarturisterna att ha access till allmänna stränder och klippor.

-Eftersom landskapet inte gör något åt saken borde det, vilket jag sagt många gånger förr, bildas en stiftelse som köpte in strandområden som skulle skyddas från bebyggelse och som skulle vara öppna för allmänheten. Vem kommer med och bildar stiftelsen Ålands naturparker ?