Publicerad: måndag, 5 mars, 2018 - 10:19
  • Mita Johansson med en katt som straxt ska läggas på operationsbordet. Foto: Tomas Tornefjell
  • Cia Borg assisterade veterinären. Foto: Tomas Tornefjell

Katthjälpen kastrerar vildkatterna

Ett 30-tal förvildade katter fångades in och kastrerades under helgen av Katthjälpen på Åland, och Gomorron fick följa med.

Förvildade katter är ett stort problem på Åland och under helgen ägnande sig Katthjälpen på Åland åt att fånga in och kastrera ett 30-tal herrelösa katter. Man lockade in katterna i mårdhundsburar och sedan transporterades dem till Smådjurskliniken i Godby för kastrering.

Mita Johansson från Katthjälpen säger att det stora problemet med förvildade katter på Åland till stor del beror på att folk inte kastrerar sina katter. Det här är inte första gången som Katthjälpen tar en helg och kastrerar hemlösa katter, och Mita säger att det nog inte är den sista. Hon efterfrågar också ett katthem som skulle hjälpa Katthjälpen att ha större kontroll, och förmåga att ta in fler katter som behöver hjälp.

Efter katterna fått ett besök hos veterinärerna som skickas några vidare till jourhem, och Mita Johansson säger att det fortfarande finns behov av jourhem för dem som kan tänka sig att ta hand om en katt.