Publicerad: tisdag, 9 december, 2014 - 14:23Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:34

Jämställd äktenskapslag, St Olof och Lucia

I slutet av november röstade Finlands riksdag för en jämställd äktenskapslag, omröstningen föregicks av en stundtals hetsig debatt. Från kyrkligt håll har Kari Mäkinen, ärkebiskop i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, klart tagit ställning för en jämställd äktenskapslag. När resultatet från omröstningen i riksdagen blev känt ledde det till att över 13.000 finländare skrev ut sig ur kyrkan inom loppet av några dagar. Om avhoppen enbart var ett resultat av omröstningsresultatet eller en reaktion på ärkebiskopens stöd för förändringen må vara osagt men i Mellan himmel och jord hör vi idag Katarina Gäddnäs reflektioner kring riksdagsbeslutet. Dessutom handlar programmet om årsskriften St Olof som nu har getts ut för sextioåttonde gången och om Lucia, ljusets budbärarinna i mörkaste december.
Programnledare är Ann-Christine Karlsson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »