Publicerad: onsdag, 26 februari, 2014 - 12:01Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:33

Inspirationskväll för att minska matsvinnet.

Igår höll Nordens Institut och Agenda 21 en inspirationskväll för att minska på matsvinnet. Av all mat som produceras i världen så slängs en tredjedel bort. Och ungefär hälften av det som slängs bort så kan tas tillvara och användas. Karin Rosenberg på Agenda 21 hade sammanställt en rad olika undersökningar.