Publicerad: tisdag, 16 april, 2019 - 14:21
  • Jenny Ray, foto Tomas Tornefjell
  • Katarina Halme-Wiklund, foto Tomas Tornefjell

Högstadieelever motionerar för lite

Många av de yngre skoleleverna på Åland rör sig mer än normen på 60 minuter per dag.

Högstadieeleverna rör sig däremot för lite. Det visar rapporten från 2018-års LIIU-studie Barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland. Jyväskylä universitets hälsofrämjande forskningscenter har samlat in informationen och Jenny Ray har sammanställt rapporten, som är baserad på svar från drygt 380 elever på Åland, dock inga från Mariehamn