Hela Människan

om ögon

Gomorron
Många av oss upptäcker i 40-årsåldern att synen inte är vad den har varit och just 40 är något av en magisk gräns då glasögon eller linser blir...

Terapihund och ridterapi

Gomorron
Hela människa står på Förmiddax agenda idag och denna gång handlar programmet om djurs betydelse för vårt välmående. Vi ska prata om terapihunden...

Anorexia

Gomorron
Hela människan har denna gång ätstörningar som tema och alldeles speciellt handlar det om Anorexia, alltså självsvält. Och det här är ett program som...

Psoriasis

Gomorron
Man räknar med att 2 % av befolkningen drabbas av den kroniska sjukdomen psoriasis som vanligen yttrar sig i fjällande utslag som kan täcka allt från...

Psykisk ohälsa och vägen tillbaka

20141230 Hela människan om psykisk ohälsa och vägen tillbaka
Gomorron
Om någon är förkyld eller om man har brutit en arm eller ett ben råder ingen tvekan om att man är tillfälligt sjuk eller skadad men om man drabbas av...

Folksjukdomen högt blodtryck

20141007 Hela människan om folksjukdomen högt blodtryck
Gomorron
Hur har du det med blodtrycket? Är du kanske en av dem som vid företagshälsovårdens undersökningar har fått besked om att ditt blodtryck är förhöjt?...

om ögon

Hela människan om ögon
Gomorron
Många av oss upptäcker i 40-årsåldern att synen inte är vad den har varit och just 40 är något av en magisk gräns då glasögon eller linser blir...

om problemtänder

20140603 Hela människan om problemtänder
Gomorron
Att under hela sin ungdom ha kämpat med urusla tänder och att vid 34 årsålder stå där och inse att det finns ingen återvändo - alla tänder måste dras...

Fötter och skor

Hela människan om fötter och skor
Gomorron
Våra fötter är synnerligen viktiga. Om man har problem med fötterna har man ofta problem även någon annanstans i kroppen. Och just förtter men också...

Sidor