Publicerad: torsdag, 11 juli, 2019 - 13:38Uppdaterad: fredag, 12 juli, 2019 - 13:35
  • Dina Friberg och Rosa Salmén Foto: Dinah Ahl

Hamnsundets gästhamn får en ansiktslyftning i hopp om fler besökare

En upprustning väntar gästhamnen i Hamnsundet, och den populära kiosken drivs i år under ny regi.
- Gästhamnen behövde någon som säljer glass, och jag behövde ett sommarjobb, säger Rosa Salmén.

Kiosken är öppen varje dag mellan 13 och 21, och på bra dagar varar ruljansen lika länge.
- Folk är mest glada över att det är öppet alls för de var rädda att det inte skulle bli något. Jag började med att sälja glass och kaffe, nu har jag fyllt på med paninis och bakverk och jag väntar på tillstånd att få servera öl, säger Salmén.
Samtidigt väntar hela gästhamnen på att rustas upp, något som Saltviks kommun redan beviljats pengar för att utföra.
- Det är ett strukturstöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bland annat ska vi riva det befintliga servicehuset och ersätta det med ett nytt. Målet är att förbättra servicen och tillgängligheten, säger Dina Friberg, kommuningenjör i Saltvik.
- Vi har stora förhoppningar att det ska bli ett lyckat projekt som ska dra fler besökare till gästhamnen.
Den nya gästhamnen förväntas stå klar senast den sista oktober 2020.