Publicerad: torsdag, 16 maj, 2019 - 11:36
  • På plats i Källsbo skola var Bergur Fonsdal (Färöarna), Lone Wernblad (Danmark), Helena von Schoultz (Nipå), och Sofia Ekholm (föreståndare, Källbo skola). Foto: Ann-Christine Karlsson
  • Eleverna Jennifer Palin, Emma Sundberg, Elin Mattsson och Alicia Hellsten. Foto: Ann-Christine Karlsson

Det gror i nord i Källbo

I Källbo skola pågår projektet “Det gror i nord” där eleverna fått djupdyka i begreppet "Norden" med både bild, text och musik

Det är Nordens institut på Åland (Nipå) som har sett till att projektet kommit till Åland, och både Geta skola och Källbo skola deltar. Vi åkte dit för att prata med några av eleverna och de vuxna deltagarna från övriga norden