Publicerad: tisdag, 19 december, 2017 - 11:09
  • Kristina Svedmark, Carina Karlsson och Katarina Norrgård, foto Tomas Tornefjell
  • Litteraturföreningen håller rimmstuga i Maxinge, foto Tomas Tornefjell

Fiffiga rim till förmån för Tallbacken

I Maxinge hölls det i helgen en rimstuga till förmån för skyddshemmet Tallbacken. Carina Karlsson, Kristina Svedmark och Katarina Norrgård hette rimmarna som fick bidrag av Maxinge, utöver det fick också de som använde tjänsten skänka frivillig betalning. Arrangörer var Åland litteraturförening.